Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
462612
Sted- og lokalitetsnummer
070608-151
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Aflang firsidet stensætning og ganske lav jordhøjning.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid30 m SV for Jættestuen 145 ligger paa Mtr. Nr. 172 en lille aflang, firsidet Stensætning med en ganske lav Højning indenfor Stenrammen, men uden Gravkammer. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1923
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang firkantet Stensætning og ganske lav Jordhøjning.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 0,6 x 10,5 x 6 m. Stenanlæg beliggende ca. 30 m SSV for jættestuen 4626:6. Fremtræder som et uregelmæssigt, ca. Ø/V orienteret anlæg opbygget af stenfyldte, ca. 2-3 m brede volde, der omslutter en indre fordybning (ca.7 x 2,5 m). Stenvoldene består overvejende af godt og vel hovedstore sten, men synes indad stedvis afgrænset ved opretstående, indtil meterstore sten. Spredt i inderrummets bundflade andre, mindre sten. I anlæggets NØ-hjørne en mere end meterstor, liggende sten. Ikke fotograferet p.gr.a. bevoksning. Højningen ca. 15 x 10 m stor. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links