39 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342113
Sted- og lokalitetsnummer
030209-12
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 29 x 8 x 1 m. Intet kammer. Randsten: N 9, S 7. Sydsiden, der ligger i et skel, noget forstyrret. Flere små træer.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Skjellet mellem nævnte Lod [Matr.nr.16] og Lodden Matr.nr. 8, og lige op til de under [sb.] Nr.4-5 nævnte Høie ligger en Langdysse, 88' lang i Retn. Ø-V, 25' bred. Af noget Kammer sees ikke Spor. Af Randsten findes for den nordre Langside 14 (deraf 5 væltede), for den vestre Ende 1, for den søndre Side, langs med hvilken Skjeldiget løber, 14 (indtil 4' høie), og for den østre Ende, hvor hen over Diget Løber, 3. Ved det nordøstre Hjørne af Dyssen sees indenfor de yderste Randsten endnu 3 Sten paa Rad. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 29 x 8 m., 1 m. høj, intet Kammer. Randsten: N. 9, S. 7, Sydsiden, der ligger i et Skel, noget forstyrret. Flere smaa Træer.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,7 x 29 x 8 m, Ø-V. Den måler ca. 1 x 29 x 8 m med en noget diffus udstrækning mod Ø og V, hvor der er pløjet noget uden om dyssen. Der ses 10 randsten mod N og 6 mod S. Højoverfladen er ret jævn, intet synligt kammer. I V-enden findes 3 større sten i en lille stendynge, den ene er ret stor, muligvis del af dæksten ? Stenene rager ca. 0,7 m op. Den findes nær jættestue, lidt ned ad skråningen. Den findes ca. 550 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ned ad skråning, nær jættestue. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links