Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342115
Sted- og lokalitetsnummer
030209-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 20 x 6 x 1 m. Kammer, hvoraf ses 2 bæresten og en væltet dæksten. Randsten: N 3, Ø 2, S 8, V 5.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, 61' lang i Retn. Ø-V, 22' bred, Høiden kan ikke angives, da Jordhøien er stærkt afgravet paa flere Steder. 20' fra Dyssens vestre Ende findes et udgravet, firsidet Kammer, 4'2" langt, 3'7" bredt og 3'2" høit. Dette, hvis Længderetning falder sammen med Dyssens, er sat af 4 Sten, een for hver af de to Langsider, og een for hver af de to Ender, den østre Endesten er lidt lavere end de andre Kammersten. Den store, tagrygdannede Dæksten er efter Kamrets Udgravning paany henlagt over Kamret. Af Randsten, som alle ere smaa, findes for den nordre Side 5, for den søndre 11, for den vestre Ende 4 og for den østre Ende 1. Om fund i Kamret se Mus.nr. A 11380-90 og Indberetning i Nationalmuseets Archiv. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1892
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI beretningen refereres oplysning om fund af bronzesværd ca. 40 år tidligere, ved afgravningen af højen. (Nu bortkommet).
1892
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20 x 6 m., 1 m. høj, Kammer, hvoraf ses 2 Bæresten og en væltet Dæksten. Randsten: N. 3, Ø. 2, S. 2, V. 5.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,5 x 24 x 10 m, Ø-V. Den måler ca. 1 x 24 x 10 m, ca. 20 x 6 m indenfor randstenene. Randsten : N 2, Ø 1, S 6, V 3 - øvrige er antagelig tilgroede. Omtrent 1/3 fra V-enden ses 2 aflange bæresten, til et aflangt kammer i højens retning, mål ca. 1,2 x 0,7 m - næsten tilgroet. Omtrent 1 m mod NØ ligger en afvæltet dæksten, der rager ca. 0,5 m op over højen. Højoverfladen ser ret jævn ud, god pløjeafstand. Den er ret tilgroet med planter og noget brombærkrat. Den findes i et åbent landskab, ca. 75 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links