Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352137
Sted- og lokalitetsnummer
040307-25
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: Dysse, 1,5 x 15 x 15 m. Randsten: 6 i øst, 1 i nord. I ager.

Undersøgelseshistorie

1855
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1855
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1855
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3521:37, Status: A
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Stenaldersmindesmærke, saavidt skønnes, en Langdysse med ringe Dimensioner. Danner nu en ved Pløjningen skaanet Højning i Marken, 60' lang i Øst-Vest, mod Øst 36' bred, mod Vest 32' bred. I Jordfylden ses spredt Toppen af ialt 10 Stene, af hvilke 5 i Højningens østlige Del staa i Retning Nordøst-Sydvest og mulig høre til en af Langsiderne i Stensætningen. - Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 1/2 1855. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTomt af Langdysse, 20 x 12 m., enkelte spredte Sten.
1940
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj orienteret Ø-V. Randsten: Ø 6, N 1, V 0, S 0. 2 sten på S-siden (den ene med indskrift "Ingridshøj") står så frit, at de må være tilført. Højen står mod N, V og S med stejle sider, som om randstenene er fjernet. Ingen spor af kammer. C-fredet. Ifølge ejeren kan der mærkes sten i højen, mindst fra et kammer, snarest fra tre. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDysse 1,5 x 15 x 15 m. Randsten: 6 i øst, 1 i nord. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links