oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352135
Sted- og lokalitetsnummer
040307-21
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: Dysserest i rund høj, 1,8 x 14 x 14 m. Spredt på højen mindst 18 store sten fra kammer og randstenskæde. I ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1873
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1873
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3521:35, Status: A
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Stenaldersmindesmærke, hvis oprindelige Form ikke med Sikkerhed kan bestemmes, saa vidt skønnes en 3-4' høj Runddysse med c. 24' Tværmaal og med c. 6 Randstene endnu staaende omtrent paa oprindelig Plads. Ved Afpløjning udenom Mindesmærket har dette faaet et uregelmæssigt firsidet Areal, hvis Sider ere fra 33' til 28' lange. Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 14/10 1855. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjning, 12 m. i Diam., med spredte Sten.
1940
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest med mange store sten. En række på 3 sten går NØ-SV over den SØ-lige del af højen. Højen er dækket med krat og marksten, men 14 store sten kan skønnes at høre til stenalderanlægget. Der kan være tale om gang og dele af kammer af en jættestue. C-fredet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDysserest i rund høj 1,8 x 14 x 14 m. Spredt på højen mindst 18 store sten fra kammer og randstenskæde. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links