Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
352114
Sted- og lokalitetsnummer
040307-24
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/10 1855, godsejer A.W. Bech, Valbygaard. Afmærkn.: 1 MS forsvundet ved sløjfn. af sb. 24. Runddysse, diam. 10 m, 0,5 m høj. Af kamret ses 2 bæresten. Sløjfet 17/2-86/SVH

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav (indtil 3' høj) flad Jordhøjning, som skaanes ved Pløjningen. 37' bred i Øst-Vest, 40' bred i Nord-Syd. I Højningens østlige Del ses i Jordskorpen 5 mindre Randstene, der synes at staa paa en Cirkelbue. 22' vest for disse i Jordskorpen Toppen af en stensat Kistes Sidestene. Kistens Retning Østsydøst-Vestnordvest. I dens Nordside 2 Stene (tilsammen 4 1/2' lange), for Vestenden 1 Sten, i Sydsiden 1 Sten (Sydsiden er ufuldstændig). Stenkistens Bredde 2'3", , der findes ingen Overligger. Kisten er nu halvt jordfyldt, men synes at have været tømt. - Forbeholdt Fredning ved Købekontrakt af 1/2 1855.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, Diam. 10 m., 1/2 m. høj, af Kamret ses 2 Bæresten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløjfet ved forveksling m. sb. 23.
1959
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVed nyberejsningen i Vestsjællands amt er konstateret, at følgende s.k. C-fredninger enten er overpløjet eller helt fjernet ved dyrkning. Lokaliteterne er herefter ikke omfattet af Naturfredningslovens @ 48, kun af Museumslovens @ 26. Det gælder også for denne høj med fredn.nr.3521- 14. [Jvf. FFF journ.nr. F599-36].
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links