658 randstene i SV ved SØ-ende. Set fra SSV.
.
655 oversigt. Set fra NV.
.
654 oversigt. Set fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462413
Sted- og lokalitetsnummer
070304-12
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928 F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Langdysse, 16 x 5 m; Randsten: ØSØ 3, NNØ 7, SSV 6. Ingen høj. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(14).Langdysse. Bevoksning: 1984: Græs
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse med Længderetning VNV-ØSØ ligger omtrent 300 m S for Høi 16[sb.6], i et Hjørne mellem to lange Grøfter. Den ligger paa ganske lav Høining i Terrainet, og har ikke Jordhøi indenfor Randstenene. Disse er fra 0,70 m - 1,40 m store. Østsydøstenden har 3 Sten, liggende, Nordsiderne 7 Sten, hvoraf 3-4 staaende, Sydsiden 6 Sten, hvoraf 3 staaende. Vestenden mangler Sten. Sydsiden er 16 m lang, Nordsiden 11 m, Bredden udvendig mellem de staaende Sten er 5 m. 1 m udenfor det sydøstlige Hjørne ligger en Sten, og en Sten ses i Jordskorpen indenfor Rækkerne. Bevoksning: 1984: Græs
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 16 x 5 m. Randsten i ØSØ. 3, NNØ. 7, SSV. 6. Ingen Høj. Træer i Skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenanlæg bestående af 2 parallelle rækker megalitstore sten sat med en indbyrdes afstand af 3,0 m, og orienteret NV-SØ. En "gavlsten" afslutter anlægget i SØ, mens den nordvestre afslutning ikke kan påvises. Rækkerne består hver af ca. 8 sten, hvortil kommer spredte sten både inden- og udenfor rækkerne og muligvis hidrørende herfra. Der ses ingen højning i forbindelse med anlægget, som - den ringe bredde taget i betragtning- nok næppe bør tolkes som en langdysse. Der ses ejheller spor noget kammer. Mål: 1x15,8x6,8 m. Bevoksning: 1984: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkAnlæg orienteret VNV-ØSØ. Synlige sten: ØSØ 3, NNØ 7, SSV 6. 5 m VNV ses endnu en sten i forlængelse af den SSV-lige række.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links