647 oversigt. Set fra NV.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462414
Sted- og lokalitetsnummer
070304-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg "Fruerhøj", 1 x 13 m. 42 randsten. Stor eg på top.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(15).Fruershøi, Runddysse. Graven er borte. Randstene endnu levnede. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høi med Stenkreds ca. 75 m SSØ for 23 [sb.12], og ved Skæringspunktet for de sidst nævnte to lange Grøfter. Høien er 12 m i N-S, 14 m i Ø-V og ca. 1 m Høi. Stenkredsens Tværmaal er i N-S 10 m, i Ø-V 12 m. Kredsen er nærmest firesidet med afrundede Hjørner. Flere Steder, særligt mod Ø og V er der to Rækker Sten. Nogle ret store Sten er sprængte. Langs med Høijorden, eller ca. 1 m fra den, ses nu ca. 42 Sten, nærmere Midten en Snes Stykker. Deres Størrelse er fra 0,30 m - 1,00 m. Nogle ligger, andre staar paa Kant. 3-4 m Ø for Kredsen findes to Brudstykker af en stor Sten, som sandsynligvis har staaet her som Bautasten. Høien kaldes "Fruerhøi". Paa dens Top staar en meget stor, gammel Eg. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Fruerhøj", 1 x 13 m. 42 Randsten. Stor Eg paa Top.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (Fruerhøj). Beskrivelse: Omkring højen en kreds af mange randsten og mere løst adsplittede sten. De 42 sten fra fredningslisten, angivet som randsten, er ikke helt galt. Blot er nu for mange adsplittede til, at nøje optælling har nogen mening. På østlige side af højen ses i 1 af de mange sten nedboring. I en anden afsprængt tilsvarende nedboring - efter stenhugger/dynamit-virksomhed på stedet. Uvist hvornår. Beskadigelser: se Beskrivelse. ** Seværdighedsforklaring ** 1 eller 2*. Der er "kælet" for anlægget m/statelig gl. eg på top i smukt bevokset del af skoven, der sikrer overblik. Sprænghuller er instruktive for, hvordan mange anlæg er gået til grunde. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkBauta (-er?) 4 m SØ for højfod. FM-sten sat ved bauta 4 m SØ for høj. Gl. eg på top høj fredet (Naturstyrelsen).

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links