640 oversigt. Set fra S.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462415
Sted- og lokalitetsnummer
070304-14
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Stenkreds, 12 m i diam., 31 sten. Svag jordhøjning med stør- re sten i midten. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenkreds med ganske ringe Jordhøining indenfor (20-30 cm), i Tværmaal 12 m, ved Sydsiden af en Grøft som, med Retning SØ-NV, ligger nær Skovens sydvest Grænse, og NV for Strognæsgaarden. Mod N viser Stenene sig i Grøftens Væg. 31 Sten er synlige ov.Jorden fra 0,30 m - 1,00 m store. Nogle staar endnu paa Kant. 3-4 Sten ligger indtil 1 m udenfor Kredsen paa Steder, hvor Sten mangler. De har maaske før fyldt den tomme Plads. I Kredsens Centrum ligger en Sten, ov.Jorden 1.00 m x 1,00 m x 0,15 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds, 12 m i Diameter. 31 Sten. Svag Jordhøjning med større Sten i Midten. Træer i Skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds med 21 mere eller mindre synlige sten. Kredsens nordligste del dækkes af oprenset jord fra skovgrøft, denne skade dog adskillige år gammel. Kredsen omslutter en lav højning, i hvis centrale del en eller flere større sten anes. Mål: 0,4x12,3x12 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links