Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27303
Sted- og lokalitetsnummer
010409-2
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 55 m lang, 10 m bred, 1,5 m høj. Orientering VNV- ØSØ. På den sydlige side 8 randsten(7 væltede), ved den østre ende 2 store, væltede randsten. Ca. 20 m fra østenden fordyb- ning efter forsvundet kammer; et lignende synes at have været nær vestenden. Ny beskrivelse ved besigt. 1956 (j.803/56): Langdysse, 1,5 m høj, 10 m bred og 55 m lang. Randsten i syd 7, øst 2, nord 10. 20 meter fra østenden en fordybning efter et fjernet kammer; i vestenden en 11 m lang længdegrøft. Med træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Lunden Babylone, Matrno. 1A af Krogerup, findes Levninger af tre Langdysser [sb.1-3]. 132 Fod Nord for No. [sb.] 1 ligger en anden Langdysse [sb.2], som i Retningen Vest til Nordvest-Øst til Sydøst er 185 Fod lang. 63 Fod fra den vestlige Ende er den mellem 2 Randstene 31 Fod bred. I en Afstand af 52 Fod fra den østlige Ende er den 28 Fod bred. Ved den østlige ligge 2 store Randstene væltede, ved den sydlige Side er der 4 væltede og 4 opretstaaende, ved den nordlige Side 3 væltede og 11 opretstaaende Stene, Randstene. 63 Fod fra den østlige Ende er der paa Midten et stort Hul ud til Sydsiden, en gravet Fordybning, hvor der muligvis har været et Kammer. Ved den vestlige Ende er der paa Midten en 36 Fod lang Rende, maaske fra en Udgravning. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 55 m l., 10 m br., 1,5 m h., Orientering VNV-ØSØ. Paa den sydlige Side 8 Randsten (7 væltede), paa den nordlige 13 R. (7 væltede), ved den østre Ende 2 store, væltede Randsten. Ca. 20 m fra Østenden Fordybning efter forsvundet Kammer, et lignende synes at have været nær Vestenden. [[Langdysse, 1,5 x 10 x 55 m. Randsten i syd 7, øst 2, nord 10. 20 m fra østenden en fordybning efter er fjernet kammer, i vestenden en 11 m lang længdegrøft. Med træer i skov. (j. 803/56)]].
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Randstensantal iflg. blå kort ukorrekt. Ved besigtigelsen sås 8 i S, 0 i V, 12 i N og 2 i Ø. Krater efter fjernet kammer i Ø-ende ikke klart erkendeligt som sådant. der kan være tale om simpel nedslidning fra højtop. Bevokset med 9 store, gamle bøge på siderne, hvortil lidt løvpur. Iøvrigt græsklædt, men store dele af græsdækket afslidt af færdsel. En bred fodsti nedslidt på langs ad højen i hele dens længde på selve topfladen. Hertil en tværgående, ligeledes stærkt nedslidt sti midt på dyssen. Beliggende i rest af gammel bøgeskov. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke syndeligt seværdig. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links