27302 oversigt
.
27302 nedslidning
.

Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27302
Sted- og lokalitetsnummer
010409-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 14 m lang, 10 m bred; Orientering VNV-ØSØ. På nordsiden 5 randsten (3 væltede), på sydsiden 4 randsten (1 væltet), ved vestenden 3 randsten (2 væltede). Omtrent ved midten et dyssekammer med 3 bæresten og en stor, flad overligger. Selve jordhøjen 1-1 1/3 m. Ny beskrivelse ved besigt. 1956 (j. 803/56): Langdysse, indtil 1,5 m høj, 10 m bred og 14 m lang. Randsten i nord 5, vest 3, syd 3, øst 3. Ved midten et i sen tid rejst "kammer" af 3 bæresten, sat oven på jorden, og en flad dæksten. med træer.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Lunden Babylone, Matrno. 1A af Krogerup, findes Levninger af tre Langdysser [sb.1-3]. 68 Fod Nord for No. [sb.] 2 og 60 Fod fra Lundens vestlige Udkant ligger en Langdysse, som er 44 Fod lang i Retningen Vest til Nordvest-Øst til Sydøst. 24 Fod fra den vestlige Ende ligger en Steen, muligviis Levning af et Gravkammer, ovenpaa Stenen ligger en flad, væltet Steen. Ved den vestlige Ende findes 3 Randstene, hvoraf 2 ere væltede og ved den østlige Ende er der 4 væltede Randstene. Langs den nordlige Side er der 3 opretstaaende og 2 væltede, langs Sydsiden 5 væltede Randstene. Mellem de to sidstanførte Langdysser [sb.2-3] er der i Retningen Øst-Vest et aabent Rum, som nu er beplantet med smaa Graner. Ifølge en gammel Mands Udsagn skal der have ligget i Retningen Øst-Vest 3 smaa Gravkamre, der fandtes ved pløining og sløifedes, Steensager og Leerkar skulle være fundne i dem. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 14 m l., 10 m br., Orientering VNV-ØSØ. Paa Nordsiden 5 Randsten (3 væltede), paa Sydsiden 4 R. (1 væltet), Ved Vestenden 3 R. (1 væltet) og ved Østenden 3 R. (2 væltede). Omtr. ved Midten et Dyssekammer m. 3 Bæresten og en stor, flad Overligger. Selve Jordhøjningen 1 - 1 1/3 m. [[jour.803/56]].
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bredden dog overvurderet. Ikke over 8 m. Randstensantallet på blå kort ukorrekt. V:1. N:5, Ø:2. S:4. Iøvrigt meget store og monumentale randsten. Midt i højen et langsliggende, kisteformet kammer af 1 bæresten i hver side og 1 gavlsten i V. I Ø må formodes en (nu skjult) lavere tærskelsten. Kammeret jordfyldt med top af bæresten i niveau med højoverflade. Hvilende på kammeret er rejst en pryddysse af 3 bæresten og 1 dæksten. Bevokset med bøgepur på siderne. Topfladen græsklædt. Beliggende i rest af gammel bøgeskov. I dyssens nærhed dog kun unge træer. Let sanering i form af fjernelse af bøgepuret ville pynte. Mål: 1,3x14x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen er i sig selv meget seværdig som typeeksempel på ældre dyssetype med monumentale randsten. Pryddyssen, stillet direkte oven på det ægte kammer, gør anlægget ganske morsomt. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links