Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
273020
Sted- og lokalitetsnummer
010409-58
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1749 e.Kr.)

Original fredningstekst

ikke tinglyst, men meddelt til ejer: Skanse. Beliggende umiddelbart ovenfor kystskrænten. Tilbage ses 2 højninger (N – S for hinanden), ca. 11 x 11 store og ca. 1 m høj. Imellem disse, en ca. 10 m bred sænkning. De 2 højninger er formentlig N- og S-enderne af skansen, og lavningen imellem er opstået ved en senere gravning i skansen. Jorden herfra synes nu at ligge ud over, og ned af havskrænten. Bag skansen – altså V for denne – går fra N mod S en hulvej op til plateauet bag skansen. Træbevokset. I løvskov.

Undersøgelseshistorie

1958
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Folkemuseet
1959
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Museal besigtigelse - Folkemuseet
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links