oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra syd
.
oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362118
Sted- og lokalitetsnummer
040319-23
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

1986: Langdysse. "Rolandsdyssen". Ca. 1 m høj og 8 x 35 m stor, orienteret i SV- NØ. Den sydlige højside er noget afgravet og den østlige er ret stejl. I S 1 randsten, i N 3, hvoraf 1 er sprængt, og i V 1. Ca. midt på højen er et aflangt hul, ca. 2 x 1 m stort og 0,7 m dybt. I ager.

Undersøgelseshistorie

1854
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Anmodning om fredning afslået].
1854
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, "Rolandsdyssen". Længderetning Øst-Vest. Stærkt ødelagt, der staar kun et Par indtil 4' høje Randsten. (Om Mindesmærkets tidligere Tilstand, se anonym Skrivelse i Nationalmuseets Arkiv (udateret)). Bevoksning: 1984: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse "Rolandsdysse", 35 m. l., 8 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod Syd 3 (2 væltede), mod Nord 2 (væltede). Intet Kammer, Huller i Jordhøjning. Græsklædt i Ager.
1940
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed fredningsrejsen kunne det konstateres, at langdyssen var ved at blive bortkørt.
1940
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse "Rolandsdyssen" SV-NØ. Den måler ca. 1 x 35 x 8 m og har 3 randsten mod S og 2 mod N (fleste væltede). Omtrent på midten er et aflangt hul, mål ca. 0,7 x 2 x 1 m omtrent i højens retning (fra forstyrret kammer antagelig). Særlig Ø-enden ser stejl ud, måske afgravet. Ingen nyere forstyrrelser. Der er anbragt en gammel plov på højen, er i grunden en museumsgenstand, og lidt affald (sten)- ikke påtalt. Bevokset med græsser og spredte mindre buske, højt i terræn, ca. 170 m til vej. Noget dækket af parcelhuse mod S. Bevoksning: 1984: Græs
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Anonym, udateret skrivelse].
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning"Rolandsdyssen". Ca. 1 m høj og 8 x 35 m stor, orienteret i SV- NØ. Den sydlige højside er noget afgravet og den østlige er ret stejl. I S 1 randsten, 1 N 3, hvoraf 1 er sprængt, og i V 1.Ca. midt på højen er et aflangt hul, ca. 2 x 1 m stort og 0,7 m dybt. I ager.
1987
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links