Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442843
Sted- og lokalitetsnummer
070214-152
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Langdysse, 20 m lang i retn. ØSØ-VNV, 6 m bred og ca. 0,75 m høj. Ved nordlige langside 8 væltede og 1 rejst randsten (1 m høj), ved sydlige langside 7 væltede randsten. Ved østenden 8 store sten i uorden.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(54.) Langdysse, fuldstændig ødelagt. Retning: Østsydøst - Vestnordvest. En Del Randsten ligge omstyrtede, Jordhøien er afkjørt og Graven forstyrret. 8. Afd. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20 m lang i retn. øsø - vnv., 6 m bred og ca. 0,75 m høj. Ved nordlige langside 8 væltede og 1 rejst randsten (1 m høj), ved sydlige langside 7 væltede randsten. Ved østenden 8 store sten i uorden.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse orienteret ØSØ-VNV. Overfladen ujævn. I S-siden 9 randsten (inkl. hjørnesten), i N-siden 10 sten, Ø-lige smalside desuden 3 sten samt 3 sten, som ikke umiddelbart passer ind i systemet. Den gamle beskrivelse behøver dog ikke at være forkert. Overvokset med gederams, brombær, birk og hindbær. Der er nyplantet gran indtil 1 m. fra dyssen. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. 10 randsten mod N. 11 randsten mod S. Dertil 3 meterstore sten i og ved skovvej Ø for østlige ende.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links