Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442879
Sted- og lokalitetsnummer
070214-154
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, 1 x 10 m. 17 randsten, 1,15-1,40 m store, kun 6 af dem på plads. Midt på højningen et kisteformet dyssekam- mer, 1,6 m langt i NØ-SV, 0,5 m bredt foroven, sat af 1 sten i hver langside og en smal endesten mod SV; kammeret åbent mod NØ. Øst for kammeret ligger den kløvede dæksten.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 1 x 10 m. 17 randsten 1,15 - 1,40 m store, kun 6 af dem på plads. Midt på højningen et kisteformet dyssekammer 1,60 m langt i nø - sv., 0,50 m bredt foroven, sat af 1 sten i hver langside og en smal endesten mod sv., Kamret åbent mod nø. Øst for kamret ligger den kløvede dæksten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse. Måler 0,4 x 8,0 x 8,0 m. Diam. 8 m. (6 indenfor randstenene). 9 randsten synlige, 0,4 x 0,8 - 0,5-1,0 m. Kisteformet kammer orienteret NØ-SV med 2 store 1,5 x 1 m. bæresten og en smal gavlsten. En sprængt overligger er Ø for kammeret. Bevokset med bøgepur. Beliggende i egeskov. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links