Oversigt - fra NV
.
Oversigt - fra SV
.
Midterste kammer - set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282913
Sted- og lokalitetsnummer
010403-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

En smuk langdysse, orienteret i NNØ-SSV, ca. 31 m lang, 8 2/3 m bred ved midten. Med 4 små dyssekamre. Det nordlig- ste kammer har 2 side- og 2 endesten, ingen overligger. Det næst-nordligste har 2 sidesten, 1 endesten og 2 overliggere, hvoraf den ene ligger på plads. Det 3. kammer har 2 sidesten, 1 endesten, en flad overliggerligger væltet ud til siden. Det 4. kammer har 2 sidesten, 1 endesten, ingen overligger. 26 randsten, hvoraf en halv snes er oprejste. Bevokset med enkelte træer.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse med 4 Steenkister, i Retningen Nord til NordøstSyd til Sydvest er den 94' lang, over Midten er den 26' bred. a. Den nordligste Steenkiste, der mangler Overligger, er Nord-Syd 4 7/12' lang, mod Nord er den 2', mod Syd 2 5/12' bred. Den bestaaer af 2 Side- og 2 Endestene. b. Den næstnordligste Kiste er Vest-Øst 5 1/2' lang og 1 5/6' bred ved Indgangen, foran hvilken der er 2 Gangstene, med en Brede af 2 1/2' mellem dem. Overliggeren er 6 1/4' lang, 3' bred og 3 1/6' tyk, et Stykke af den, 3 1/3' - 5' stort, er afhugget og bortvæltet. Den bestaaer af 2 Sidestene og 1 Endesten imod Vest. c. Den tredie Kiste er c. 5' lang i Vest-Øst, 2 1/4' bred mod Vest og 1 2/3' mod Øst. 2 Sidestene, 1 Endesteen mod Vest. d. Den sydligste Kiste er 6 1/3' lang i Vest-Øst, 3 1/12' bred mod Vest og 1 1/4' mod Øst. 2 Sidestene, 1 Endesteen mod Vest. Lige ned for Kisten c. ligger en Dæksteen, der er 3'8 1/2" og 3 1/4' i Tværmaal samt 1 7/12' tyk. Over en af de sydvestlige Randstene ligger en Stump, formeentlig af en Overligger. Der er 26 Randstene, hvoraf 13 ere opretstaaende. (Tegnet af E.Rondahl).
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn smuk Langdysse, orienteret i NNØ-SSV, ca. 31 m l., 8 2/3 m br. ved Midten. Med 4 smaa Dyssekamre. Det nordligste Kammer har 2 Side- og 2 Endesten, ingen Overligger. Det næstnordligste har 2 Sidesten, 1 Endesten og 2 Overliggere, hvoraf den ene ligger paa Plads. Det 3. Kammer har 2 Sidesten og 1 Endesten, en flad Overligger ligger væltet ud til Siden. Det 4. Kammer har 2 Sidesten, 1 Endesten, ingen Overligger. 26 Randsten, hvoraf en halv Snes Stykker er oprejste. Bevokset med enkelte Træer.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links