Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26133
Sted- og lokalitetsnummer
160206-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse i skel, ca. 35 m lang i NV-SØ, 8 m bred og 1 m høj. Ved den nord- lige langside ses ca. 15 randsten, ved den sydlige 10 mere eller mindre dæk- kede af jord. Ved SØ-enden 3 randsten, hvoraf den ene på plads, ved NV-enden 3 randsten, hvoraf den ene på plads som sydlige hjørnesten. 8 m fra Ø-enden 3 større sten, de 2 sikkert på oprindelig plads som bæresten i et kammer, 10 m fra V-enden 3 større sten, sikkert rest af et kammer, 10 m fra V-enden 3 større sten, de 2 sikkert på oprindelig plads som bæresten i et kammer, der har længderetning på tværs af dyssen. Umiddelbart V for sidstnævnte kammer er en nu eftergroet 2 m bred gravning ført til bund tværs over dyssen. Dyssens vestlige del kratbevokset i eng. Matr.nr. 7h: Høj i skel til 13b og 14c. NMI: Matr.nr. 7h: De østligste 8 m af nedenfor beskrevne langdysse. Græs- bevokset i eng. Matr.nr. 14c og 13b: Den vestlige del af langdyssen.

Undersøgelseshistorie

1896
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved forrige tilsyn. Højen er frahegnet. Mange af randstenene er formentlig skjult af bevoksningen. Fortidsmindet er fuldstændig groet til i krat, buskads og forskellige løvtræer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links