Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26139
Sted- og lokalitetsnummer
160208-53
Anlæg
Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Kultanlæg, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Møntfund, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

I Illerup Ådal er der gjort meget store fund af våbenofre fra jernalderen. Tusindvis af ofrede og delvist ødelagt våben, hesteudstyr, personligt udstyr mv. er udgravet siden 1950’erne. I dag er en del af lokaliteten lagt under vand igen. Den store ådal, som strækker sig ud til Mossø, indeholder tilsyneladende flere forskellige helligsteder fra jernalder, og senest er der igangsat undersøgelser ved Alken Enge længere vestpå, hvor mange hundrede skeletter er fundet.

Original fredningstekst

Fredning af ca. 9.000 kvm. af Illerup ådal. NMI: Fredning af ca. 9.000 kvm. af Illerup ådal. En rektangel af 60 meters bredde strækkende sig 50 m mod øst og 50 m mod vest fra de af National- museet ved Århus forhistoriske Museum foretagne udgravninger (offerfund i Illerup ådal).

Undersøgelseshistorie

1925
Diverse sagsbehandling - Skanderborg Museum
1962
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceFund af tohåndssværd. [fundoplysninger mangler til EDB-reg.] Flg. sager afv. reg. i 1. afd: 440/50, 3109/63, 2054/77, DNF 6-9/77,DNF 5-11/78.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Museal detektorbrug - Skanderborg MuseumVed eftersøgning med metaldetektor af de gamle målepunkter til Illerup udgravningerne, påtræffes der en romersk denar.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Området afgræsses af kreaturer.
2014
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Skanderborg MuseumRomersk denar med kejserportræt

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links