7827 oversigt østdel
.
7815 oversigt med majs
.
7834 gavl vest
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43271
Sted- og lokalitetsnummer
050501-16
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenrække, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 1 x 8 x 28 m. Talrige randsten omkring højen samt to stenrækker tværs hen over midten. Mange uregelmæssigt spredte sten over højen. Bevokset med krat og buske.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse c. 100 Al. fra Stranden, c. 110' l i NV-SØ. 20' br. Den var meget overgroet, saa at ingen Plan kunde optages. En "Dæksten" saas meget nær n.v. Ende. Randstenene staa for en del mod NØ. 4' høje. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse ca. 1x8x28 m. Talrige Randsten omkring Højen samt to Stenrækker tværs henover Midten. Mange uregelmæssigt spredte Sten over Højen. Bevokset med Krat og Buske.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse ca Ø-V - eller snarere to rektangulære dysser i forlængelse af hinanden. Vestlige: Ca 12 m lang, randsten: V 2-3, N 4, Ø 8, S 8, flere store sten i det indre område, men intet sikkert kammer. Østlige: Ca 20 m langt, randsten: V 8, N 8, Ø 3, S 9. I midten en stor sten, muligvis dæksten i kammer. Mod S forbindes de to anlæg med 5 sten på række, afstanden mellem anlæggene er ca 4 m. Flere af stenene er kløvet eller har kilehuller til kløvning. Et mindre antal marksten ligger ved højen, antagelig fra gammel tid. NB: Fredningen synes ikke tinglyst på ejendommen. Mål: 1x35x8 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links