7386
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32269
Sted- og lokalitetsnummer
020607-10
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 20 x 9 m; randsten: N 8, Ø 1, S 4, V 2 (måske flere, men højen er fuld af sankesten). 2 kamre, hvoraf det ene har 5, det andet 2 bæresten; ingen dæksten. Tjørnekrat.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa flad mark ligger en lille Langdysse med Retning NV-SØ. Paa Midten ses med et Mellemrum af c. 4' tre af Sidestenene i et ødelagt Gravkammer, SØ for dem ses i Jordoverfladen den øverste Del af Sidestenene i et Gravkammer, der synes at være 6-kantet. Overliggeren er borttaget, men forøvrigt synes Gravkammeret at være urørt. Høien er bevoxet med et tæt Tjørnekrat, som umuliggjør en nærmere Bestemmelse af Forholdene. Bevoksning: 1982: Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20 x 9 m, Randsten: N 8, Ø 1, S 4, V 2 (maaske flere, men Højen er fuld af Sankesten). 2 Kamre, hvoraf det ene har 5, det andet 2 Bæresten, ingen Dæksten. Tjørnekrat.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Langdyssen måler ca 1x9x20 m. og er tilgroet med tæt krat. Der er desuden lagt mange marksten op ad sider og på højen, hvad der gør beskrivelse umulig. Intet tyder på at der er fjernet sten fra højen. Randsten kan ikke tælles. Orientering N-S'lig. Mod S et kammer med 5 bæresten og mod N et kammer med 2 bæresten (flere sten i nærheden), uden dæksten. Der fører en markvej 5 m forbi højen. Dyssen ligger lige nedenfor en mindre morænebakke på en skråning ned mod en lavning, ca 400 m til landevej. Bevoksning: 1982: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links