kammer, set fra NØ
.
oversigt, set fra syd
.
oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
28243
Sted- og lokalitetsnummer
030405-225
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/9 1906, gdr. Lars Jacobsen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lasen. Langdysse, "Toftebjerg" 15 m lang, 8 m bred. Omtrent midt på den et udgravet kammer med gang. Kamret 2 x 1,57 m, dan- net af 5 høje bæresten, 1 mangler. Kolossal dæksten på plads. græsgroet i ager med et par træer. NMI:..................Mod SØ en kort gang med en sten for hver side. 20 randsten (deraf 5 stående, resten væltet.) På højen 2 flerstammede træer, samt en del ris. Iøvrigt græs- groet. I ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Toftebjerg mod N. paa Lodden ligger en Langdysse 44' l. 23' br. i Retningen N.Ø.-S.V. 15'5" fra den nordøstre Ende indeslutter Dyssen en mindre Gangbygning, hvis Kammer er dannet af 5 Sidestene (den ene bortført) 5'11" l. 4'5" br., samt en stor Dæksten, paa hvis flade Overside ses 5-7 halvkugleformede Fordybninger. Gangen, der vender mod S.Ø., er dannet af en Sidesten til hver Side, den østre hælder stærkt indad - 3'10" l. Randstenene ligge som antydet paa Grundplanen omvæltede paa et Par enkelte nær, det er ikke muligt at sige, hvormange der har været paa hver Side, Endestenenes Tal synes oprindeligt 3. Denne Langdysse er ved Gaardens Salg reserveret som fredet Mindesmærke. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse "Toftebjærg" 15 m. lang i NØ-SV, 8 m. bred. Omtrent midt paa den et udgravet Kammer med Gang. Kamret sexkantet, 2 m. langt i NV-SØ, 1,57 m. bredt, dannet oprindelig af 5 høje Bæresten af hvilke nu een mod ØSØ mangler. Een kolossal Dæksten paa Plads. Mod SØ en kort Gang med en Sten for hver Side. 20 Randsten (deraf 5 staaende, resten væltet. Paa Højen 2 flerstammede Træer, samt en Del Ris. Iøvrigt græsgroet. I Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdaterede og usignerede afbildninger.
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Toftebjerg". Langdysse, orienteret ca. øst-vest. Mange, store randsten. Helt overgroet med slåen, hvorfor beskrivelse overtages fra fredningskartoteket: Langdysse, 15 m.lang, 8 m.bred. Omtrent midt på den et udgravet kammer med gang. Kamret 2 x 1,57 m., dannet af 5 høje bæresten, 1 mangler. Kollosal dæksten på plads. Gangen består af 2 sidesten, ingen dæksten. I kammeret er hensat cementrør til fodring af fasaner. Står løst og gør ingen skade så længe højen ikke er tilgængelig. ** Seværdighedsforklaring ** Stort imponerende kammer, store randsten. God udsigt. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links