oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra NØ
.
kammer, set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292412
Sted- og lokalitetsnummer
030404-53
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2924-8, 7, 6, 12, 11, 10, 9. Langdysse "Hamlets Grav" 39 x 9 m. Kun ringe højning. Noget øst for midten ligger et stuekammer i langdyssens retning sat af 3 store sten og 1 lavere tærskelsten mod øst. Over- ligger mangler. Kistens læ. 1,05 x 0,65 m. Dybde 0,90 m. Randsten N 26, S 27, Ø 3, V 4.

Undersøgelseshistorie

1834
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMåloplysninger fra C.Kluevers beskrivelse af "Skovene i Ods Herred" (1834).
1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Nordøstre Hjørne af Olstrupvejen ved Engen ligger en Langdysse "Hamlets Grav" kaldet 100' l. 21' br. i Retningen Ø.S.Ø. -V.N.V. 34' fra den ø.s.ø. Ende ses et af fire Stene bygget Gravkammer aflangt firkantet i samme Retning som Dysse. Den ene Sidesten mangler dog nu. Dækstenen ligger nedgleden paa dens Plads. Af Randstene er der 29 mod S.S.V. og har, som det synes, oprindelig lige saa mange mod N., de ere lige høje, ikke lige brede, en jævn Side vender udad. De fleste staa endnu paa deres Plads. Der har været 3 Endestene mod Ø.S.Ø., 4 mod V.N.V. Der er ikke synderlig Jordfyld indenfor Randstenene. (Grundplan optaget af Løffler).
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse "Hamlets Grav" 39 m. lang (Ø-V), 9 m bred. Kun ringe Højning. Noget øst for Midten ligger et Stenkammer i Langdyssens Retning sat af 3 store Sidesten og 1 lavere Tærskelsten mod Øst. Overligger mangler. Kistens Læ. 1,05 m., Br. 0,65 m. Dy. 0,90 m. Randsten: N: 26, S: 27, Ø: 3, V: 4.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet. Opvækst langs nord og østside tæt på tometerzone og bør fjernes. Skilt ved/til for fortidsmindet er slidt
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links