Højen set fra nord
.
Højen set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
411113
Sted- og lokalitetsnummer
230102-45
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rabens nr. 5. Ejerlav: grundbog Brandsbøl, bd. I, bl. 10, krtbl. 5, prcl. 60, art. 10. Langdysse, 1,5 x 10 x 30 m (Ø-V). Omtrent midt i højen en udgravning i hvis østre side 1 stenblok og 1 afsprængt sten og i hvis bund 1 afsprængt sten, formentlig rester af kammer. Langdyssens sydside bortgravet. Af randsten findes mod vest 2, mod nord 19. Bevokset med græs og træer i udkant af skov.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Langdysse med Retning ØSØ-VNV, 27 m lang. Den ligger lige op til Skovhegnet, saaledes at en bred Strimmel af hele Sydsiden med dennes Stenrække er borttaget. Den i Skoven bevarede Del har en Bredde af 6 m. Langs Nordsiden tælles 18 Sten i en stærkt forstyrret og hullet Række. Flertallet af dem er næsten helt skjult under Jord og Grønsvær. Ved Vestenden 4 større Sten. Jordhøjen er indtil 1 m høj, ujævn og hullet. Midt i den findes en større Udgravning, 3 m br., aaben mod Syd ud i gennem Hegnet, derfra strækkende sig 4,50 m ind i Højen. I østre Side af denne Udgravning staar en Sten oprejst. Rester af en anden, meget stor, søndersprængt Sten ligger i Udgravningen. Aabenbart er det de sidste Levninger af et helt ødelagt Kammer.
1933
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredet.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 1,5 x 10 x 30 m, østvest. Omtrent midt i højen en udgravning i hvis østre side 1 stenblok og 1 afsprængt sten og i hvis bund 1 afsprængt sten, formentlig rester af kammer. Langdyssens sydside bortgravet. Af randsten findes mod vest: 2, mod nord: 19. Bevokset med græs og træer i udkant af skov.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 98: Langdysse (rød) stærkt ødelagt. En del randsten bevaret. Fredlyst 30/5 1933.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links