Højen set fra syd
.
Højen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
411115
Sted- og lokalitetsnummer
230102-114
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rabens nr. 6. Ejerlav: grundbog Brandsbøl, bd. I, bl. 11, art. 11, krtbl. 5, prcl. 40. Høj, 0,8 x 12 m. Midt på højen ses et par større sten. Mod syd 2 randsten. Østlige højfod afskåret af mark. Bevokset m. buske i udkant af skov.

Undersøgelseshistorie

1933
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredet.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,8 x 12 m. Midt på højen ses et par større sten. Mod syd 2 randsten. Østlige højfod afskåret af mark. Bevokset med buske i udkant af skov.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 99: Runddysse (rød) uberørt. Enkelte sten rager frem af højen. Fredlyst 30/5 1933.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links