Oversigt af gravhøj set fra sydvest
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41125
Sted- og lokalitetsnummer
230102-87
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: grundbog Havnbjerg, bd. I, bl. 1, art.1, krtbl. 1, prcl. 73/8. Tingl.: 5/7 1930, Peter Nissen. Afmærkn.: MS 1930, C. Neergaard midt på vestsiden. Langhøj, 2 x 18 x 40 m (Ø-V). Østre ende lidt afgravet og her ses enkelte større sten. Omtr. midt i højen et nedgravet kammer ca. 2 m langt (Ø-V) og 0,6 m bred, dannet af 2 sten i hver langside og 1 sten i hver ende, alle lige høje og den vestre lidt indskudt mellem sidestenene. En lav ca. 1 m bred sænkning går fra kammeret og vestud i højtoppen. Højen ellers velbevaret. Græs- og træklædt, i skov.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 35 m i V-Ø, ca. 11 m br., indtil 1,50 m høj. Den østre Ende en Del afgravet, saaledes at Højens Længde er formindsket med ca. 3-4 m. Omkring denne Ende ses enkelt større Sten. Ellers ingen Sten ved eller paa Højen. Iøvrigt velbevaret. Træbevokset i Skov.
1926
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgt af Raben 1926. Midt i højen dyssekammer, smalt rektangulært, sat af 6 sten. Heri skelet samt benredskab. (se "Gamle Minder fra Havnbjerg Sogn". Fra Als og Sundeved XIX, 1943).
1926
Museal udgravning - Museet på Sønderborg Slot
1926
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredet.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 2 x 18 x 40 m. (øst-vest). Østre ende lidt afgravet og her ses enkelte større sten. Omtrent midt i højen et nedgravet kammer ca. 2 m langt, øst-vest, og 0,6 m bredt, dannet af 2 sten i hver langside og 1 sten i hver ende. Alle lige høje og den vestre lidt indskudt mellem sidestenene. En lav, ca. 1 m bred sænkning går fra kammeret og vestud i højtoppen. Højen ellers velbevaret. Græs og træklædt i skov. M.S. midt paa vestsiden.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 107: Langdysse (rød) med åben hellekiste, s. bilag. Fredlyst under Nationalmuseet.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links