Fortidsminde set fra nordøst
.
Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
411917
Sted- og lokalitetsnummer
090201-27
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/8 og 21/11 1922 (Proprietær Chr. Johansen, Elise- lund). Langdysse, ca. 8 x 32 m, orientering N-S. Helt overvokset med slåenkrat og uigennemtrængelig. I ager, ved havet.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1922
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj orienteret ca. N/S, 1,8 x 34,0 x 8,0 m. I begge langsider anes en randstenskæde af indtil 1,5 m. høje, spredtstående sten. Mod Ø ses i hvert fald 15 randsten mere eller mindre in situ, i S en ca. 1,8 m. høj, spids gavlsten og mod V et ukendt antal randsten. En enkelt gavlsten mod N muligvis i sekundært leje. Højfylden hvælvet, vist nok intakt. Hele mindesmærket er tæt kratbevokset og ydermere nærmest druknet i et næsten totalt dækkende, mere end metertykt, kompakt lag af kvas (tjørn, slåen, roser, gran), der umuliggør en nærmere beskrivelse af anlægget. Et kammer menes dog at kunne anes ca. midt i højen. Disse kvasmængder synes aflejret gennem flere menneskealdre, og der er derfor ikke gjort påtale over for ejer, selv om der også konstateredes nylig afsavet kvas henlagt på højen, omend i mindre mængder. Indstillet til soignering som beskæftigelsesarbejde 1983. Der synes at være tale om et ualmindeligt imponerende mindesmærke, der oplagt bør soigneres og plejes, så meget mere som der fra stranden er bekvem adgang dertil for fodgængere via et ca. 10 m. bredt, udyrket areal langs hele den pågældende kyststrækning. Der pløjes tæt (0,5 m.) til den Ø-lige randstensrække. Evt. aftale om offentlig adgang (gående, cykler) ad privat markvej fra Ø ? ** Seværdighedsforklaring ** Ved rydning af krat vil anlægget fremtræde særdeles imponerende og med betydelig landskabelig virkning. Anlægget synes også velbevaret, så vidt det kunne konstateres (se Berejserkommentarer). Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links