Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221825
Sted- og lokalitetsnummer
140206-12
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ret beskadiget langdysse med et uregelmæssigt firkantet kammer.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer har været en Langdysse med Længderetning fra N.N.O. til SSV. Længden kan ikke opgives, da Dyssens vestlige Parti er borte, og det østlige Afsnit er fuldstændigt forstyrret. Mod Nord sees 3 Krandsstene. De andre tilstedeværende Steen give ingen Oplysning, da de ere væltede og flyttede for at afbenytte Fylden som Have. Dog synes det som om Gangstenene have vendt mod S.O. Fyldens nuværende Højde er 4'10" og Dyssens Brede er 30 a 32'. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1919
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, Sb. 14.02.06, 11-12.] Jvf. N01 271/19. Korrespondance af d. 9/6, 14/6, 16/6 25/6 1919 ml. N01 og Gdr. Jacob J. Lerche, Eldrupgaard Trustrup. Ang. restaurering/sløjfning af ovennævnte Sb. lokaliteter.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUformelig afgravet høj. I SØ-siden 3 store sten. Mod NV 3 formodede randsten. *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Højrest. I NV delvis intalt med 3 formodede randsten. I SØ et delvis ødelagt, kisteformet kammer, med de 2 langsidesten endnu delvis på plads, muligvis med en mindre gavl- eller tærskelsten i Ø. En stor sten 2-3 m. V for kammeret kan være (en rest af) en afvæltet dæksten. I kammeret lidt ældre affald (plastic-). Kreaturspor på højen, der dog ikke er skadet herved. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald og kreaturspor. Kammerresten er desuden trekantet. Bevokset med græs og træer bl.a. æbletræ. Krattet er holdt nede. Fortidsmindet er velplejet og synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsstykke op til ager.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links