Det vestlige kammer
.
Det østligste kammer
.
Det midterste kammer
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221717
Sted- og lokalitetsnummer
140210-183
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/10 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret.. "Jyndovne", langdysse, 25 m i VSV-ØNØ, 9,50 m bred, med 3 gravkamre. Af disse er det mellemste 1,25 m vidt, bygget af 6 sidestene samt en tærskelsten og en gangsten, og har en anselig overligger. Det vestlige kammer består af 2 sidestene og 1 dæksten; af det østlige står kun 2 sidesten tilbage. Rand- stenenes antal er mod nord 11 (1 væltet), mod syd 5 (2 væltede), mod øst 1. NMI: "Jyndovne", langdysse som dekl.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDens [langdyssens] Længde er 82' og Breden er 25'. Længderretningen er fra V.N.V. - til OSO. Dens Fyld er Sand ligesom Marken deromkring. Den er bygt paa flad Mark og er lyngklædt. Fylden hæver sig 3' og er i Flugt fra lidt under Krandsstenenes Rand til Bærestenenes Højde. Dyssen har 3 Kamre. Det vestlige er forstyrret og her sees kun to Bærestene, hvoraf den ene staar medens den anden er sprængt og væltet ind, hvorved Overliggeren, der er meget stor, er skreden ned til Nordvest. Det mellemste Kammer bestaar af 5 Bærestene 1 Overligger og 1 Gangsteen. Gangen vender mod Syd. Kammeret er endnu fyldt til 2'1" under Overliggeren og kan ansees for at være ubrudt. Overliggeren er omtrent 2' tyk. Dette særdeles smukke Kammer er den bedst bevarede Deel af Dyssen. Af det østlige Kammer er kun 2 Bæresten tilbage, hvilke dog ligesom de to Bæresteen i det vestlige Kammer tyde paa, at Bygningsmaaden og Retningen har været ens for alle 3 Kamre. Krandsstenene have en Højde af 2 a 3'. Fredningen omfatter en passende Fod udenom det egentlige Mindesmærke. [[FM.]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstre og vestre kammer helt overgroet med enebærbuske. På N-siden en gammel, nu træbevokset indgravning (2 x 2 x 0-0,5 m.). Ellers som beskrevet. Midterste kammer: Gangstenen skredet ud, jord skredet ned og lukket gang og delvis kammer. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, velbevaret med 3 (!) kamre. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDet vestlige kammer er tilgroet. Af det midterste kammer er kun dækstenen synlig. Af det østlige kammer står to bæresten tilbage. Mod nord 6 synlige randsten, mod vest 1 synlig randsten og mod øst 1 synlig randsten. FM-sten på toppen mod vest. Bevokset med løvtræer, hybenroser, krat, enebær, gyvler og hyld.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links