Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221716
Sted- og lokalitetsnummer
140210-185
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/10 1887, købt. Udbedret 1892. Runddysse, 6,50 m i tværmål. Den indesluttet et 1,50 m langt og 1,25 m bredt kammer, bygget af 4 bæresten, af hvilke den ene mangler. Dækstenen er skre- den lidt tilbage; antallet af randsten om højen, der er 1,25 m høj, er 10. NMI: Meget smuk runddysse i plantage. Som dekl.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne lille Dysse er 20' i Gjennemsnit, men Fredningen indbef[at]ter en passende Fod udenom. Inden for Krandsstenene er plantet enkelte Gran. Der er kun 3 af Bærestenene tilstede, og Overliggeren ligger skreden lidt tilbage mod Nordvest. Jordfylden, der er græsklædt, 1'6" høj. Af Krandsstenene sees 12, men der er Grund til at antage, at de alle ere tilstede. Gangstene sees ikke. Der findes en mindre (formodes) fremmed Steen i Kammeret, og denne vil ved Reparationen blive fjernet. Overliggerens Tykkelse er 2 a 2 1/2 ". [[FM.]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse. Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod NV nedenfor højen. Flot lille dysse. Bevokset med et enkelt nåletræ samt flere løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links