Kammer
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201734
Sted- og lokalitetsnummer
140119-44
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/8 1924, købt. Langdysse, V-enden sløjfet, nu 12 m lang, 9,5 m bred, ingen højning; rand- sten: I N 1 stående, 4 væltede, 1 sprængt, i S 3 stående, 4 væltede, 1 sprængt, i Ø 1 stående, 2 væltede, flere sprængte; kammer (udgravet af Nationalmu- seet 1924): 6-sidet af 5 bæresten, indgang i N, 1 tærskel, 2 gangsten. I det henlagt en del skrammel. Fredningen gælder kun selve kammeret, men udstræk- kes nu til hele dyssen.

Undersøgelseshistorie

1810
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1840
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKartoffelkælder.
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEj mere skrammel, af tærskelsten: I N 1 stående - 3 væltede, i V ingen. I Ø 1 væltet er frostsprængt, S 2 stående - 3 væltede + 1 sten naturdelt i 3 dele. Endvidere div. sprængningsrester fra andre sten. Ellers som beskrevet. Mål: 1,6x12x9,5 m. Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links