Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38176
Sted- og lokalitetsnummer
090603-26
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/11 1917 (Hofjægerm. Sehestedt Juul) Ravnholt pr. Ryslinge Langdysse, 47 x 11,50 m. I N-enden kammer af 4 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten. Midt i kammer af 6 bæresten, 1 dæk- sten, med gang af 2 gangsten. Randsten: SØ 4, SV 12, NV 2, NØ 2, tildels store sten. I NV-enden mangler en del jord. Restaureret 1938.

Undersøgelseshistorie

1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 2,3 x 49,0 x 10,1 m., orienteret NV/SØ, beliggende ca. 15 m. Ø for 3817:7, parallelt med denne. Stedvis afbrudt kæde af meget store, brede randsten på alle 4 sider men især på langsiderne. Et kammer omtrent midt i højen - endnu et i højens N-ligste del. Begge med Ø-vendt åbning. S-lige kammer: Rektangulært, indv. mål 2,0 x 1,2 m. 2 bæresten i hver langside, 1 i V-gavl, 1 tærskelsten i Ø. 1 stor dæksten. Udenfor tærskelstenen en gang bestående af 1 par modstillede sten. N-lige kammer: Rektangulært, indv. mål 2,3 x 1,4 m. I S 1, i V 1, i N 2 bæresten, i Ø 1 tærskelsten. 1 dæksten, virker for lille, antagelig oplagt ved restaurering i 1938. Ingen udvendig gang. Højens N-lige del tæt bevokset med ørnebregner. To randsten i N-enden af højen er påkørt for nylig af en skovbrugsmaskine: Af den Ø-lige er derved afsprængt skaller af det yderste lag, den V-lige, der ligger omvæltet, er rykket 15-20 cm. ud af sit oprindelige leje. Påtalt overfor skovfoged (navneoplysning på skema), Ravnholt Skovdistrikt. Bør jævnlig plejes, så krat (brombær!) ikke tager overhånd. ** Seværdighedsforklaring ** Se 3817:7. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links