Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
381712
Sted- og lokalitetsnummer
090603-15
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/3 1880 (Hofjægerm. Lindegaard) Afmærkn.: MS (1880) Langdysse, 168 x 8,5 m, 1,4 m høj. 3 m fra NV-enden kammer af 3 bæresten. To andre steder ses toppen af sten, muligvis rester af kamre. 126 randsten. Ved EDB-reg.: Iflg. oprindelige tinglysning er langdyssens længde ca. 504 fod = ca. 158 m.

Undersøgelseshistorie

1880
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet i god stand, svarende til fredningstekst. Orienteret NNV/SSØ, med 1 svær, meget høj randsten i S-gavlen, mens den muligvis har været nogle få (5-10) m. længere i N, hvor der ingen randsten ses i gavlen, der til gengæld fortsættes i en svag højning. Omsat med tildels meget store, tætstillede randsten. I N-enden et langsstillet kammer placeret Ø for længdeaksen, med åbning mod SSØ. Kammeret måler indvendig 1,7 x 0,6 m. I Ø 2, i N 1, i V 1 bæresten ud af vistnok oprindelig 2, idet den V-lige bæresten ikke fylder længden ud. Dæksten mangler. Ved V-lige højfod ud til marken er anbragt et stativ (på jordgravet metalstander) til affaldssæk. Uanset at forholdet måske ikke på forhånd er lovliggjort, skønnes placeringen berettiget og rimelig, da ellers en del affald måtte antages at ende i kammeret 6-8 m. derfra. Forholdet bør derfor ikke påtales. En større dynge marksten ved V-lige højmidte i N-lige haveskel er antagelig af ældre dato og derfor ikke påtalt. Den bør fjernes, da dette vil bedre udsynet fra V. Vejskilt ved landevej henviser til "Langdysserne". Anlægget ikke nyopmålt i længde + bredde. ** Seværdighedsforklaring ** Landets længste megalitiske anlæg, let tilgængeligt, velbevaret. Skiltning bør anvendes til oplysning om højen. Bevoksning: 1983: Græs
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links