Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38178
Sted- og lokalitetsnummer
090603-27
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/11 1917 (Hofjægerm. Sehestedt Juul) Ravnholt pr. Ryslinge Kammer af 6 bæresten, 2 dæksten. Omkring den nordlige halvdel en ringvold af højen tilbage; mod SV en stensat knold af højen, hvorpå 2 store træer og trappe til top. Restaureret 1938.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille kammer orienteret Ø/V, med to ret små dæksten og 3 synlige bæresten ud af de i fredn.-tekst beskrevne 6. Ingen synlig åbning, antagelig en senneolitisk hellekiste. 2,8 x 1,3 m. i udv. mål. Omgivelserne forefundet som beskrevet i fredningstekst på "det blå kort", idet dog bemærkes, at: a) Højen omkring kammeret er helt oversået med udtyndingskvas af ahorn. b) På den stensatte "knold" af højen i SV ses adskillige sten at være udvæltet fra stensætningen. Nogen "trappe" ses ikke. c) Sammesteds ligger en svær, afsavet gren, adskillige år gammel. Flere vindfælder på højen, bl.a. umiddelbart N for kammeret. d) N for højen ligger en mindre stabel bræddeflager - formentlig et adskilt vildtfodringshus ell. lign. a), c) og d) retableres inden 1.5.84 iflg. aftale med skovfoged (navneoplysning på skema). Højens angivne l.-br.-mål er at opfatte som omtrentlige, idet den oprindelige høj strækker sig mod S ud i marken, hvor denne del af den er overpløjet. Til gengæld er den ringvoldslignende del af den muligvis opstået ved gravning efter kammeret og består således måske helt eller delvis af opkastet jord. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv ikke specielt seværdigt, men i sammenhæng med de omgivende mange megalitter kan denne tjene som et rimeligt illustrativt typeeksempel. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links