Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452661
Sted- og lokalitetsnummer
070210-74
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Orupgård, matr.nr. 3 b (Bjørup have) Langdysse, 14 m i Ø-V, 6 m fra N til S, 0,75 m høj. Af rand- sten er bevaret: 4 i sydlige langside og 4 for østenden. I midten af højningen et uregelmæssigt ca. 6 m langt og 2 m bredt og 0,75 m dybt tilgroet hul, formodentlig efter bort- tagning af kamret. Bevokset med bøgetræer i skov.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 14 m i Ø-V, 6 m fra N til S, 0,75 m høj. Af randsten er bevaret: 4 i sydlige langside og 4 for østenden. I midten af højningen et uregelmæssigt ca. 6 m langt og 2 m bredt og 0,75 dybt tilgroet hul, formodentlig efter borttagning af kamret. Bevokset med bøgetræer i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 14x6x1 m. Ø-V. 4 randsten bevaret i Ø, 5. sten ligger udenfor 1 m Ø herfor. 4 randsten i S (SV-side), 5. sten synes væltet. Ingen synlige sten i V eller N. Stor nedgravning midt i langhøjen. åbning i N. ca 5x6 m. x3/4 m. Gl. jorddynge. Ligger V og Ø for åbningen mod N. Antagelig fjernet kammer. V og Ø-enden synes intakte bortset fra sporene efter gl. rodvæltere ved NV og NØ-hjørne. På højen henligger gl. kvas ved SV og NØ-hjørnet. 3 store bøge og 1 ahorn på højen. Flere unge ahorn og enkelte ungbøge. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links