Detaljebillede - kammeret set fra nord
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
330611
Sted- og lokalitetsnummer
190305-145
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/8 1912. Gdr. Jens Fr. Hansen. Okslund Mark. Diplom Langdysse, ca. 20 x 8 m; i midten et kammer af 6 bæresten (2 i hver langside). I hver ende en større sten, muligvis randsten. Græs og træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stærkt forstyrret Langdysse (jf. Pl. XII, og Fotografi paa Pl. XIII). Jordhøjningen er nogenlunde uforstyrret, har Længderetning Ø-V og er ca. 20 M. l., ca. 8 M. br. og er 0,8 M. h. Mod Syd synes 2 á 3, mod Nord 5-6 og mod Vest 1-2 Randsten at staa paa Plads, om end delvis jorddækkede. I Højningens Midte, dog nærmest Vestenden ses et Kammer, hvis Dæksten mangler. Et Brudst. henligger tæt Øst for Kamret. Kamret er rectangulært med Retn. N-S, sat af 2 Sten i hver Langside, 1 for nordre Ende og en Tærskelsten, lidt lavere end de øvrige, mod Syd, det er i Bunden 2,00 M. l., 1,20 M. br. Samtlige Sten hælde indad, Østsiden er betydelig lavere end Vestsiden. Kamret er tømt.
1912
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20 x 8 m., i midten et kammer af 6 bæresten (2 i hver langside). I hver ende en større sten, muligvis randste. Græs og træer i ager.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links