Foto, detalje
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40159
Sted- og lokalitetsnummer
090404-26
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/11 1886. (Hofjægerm. Baron Berner Schilden Holsten). 1/4 1948 Afmærkn.: MS. (1893, Skovrider West). Tre sammenbyggede langdysser, i Ø-V. I den nordlige dysse ses overliggeren af 2 kamre. I den midterste dysse findes 3 kamre, alle orienteret i N-S; det vestligste kammer har 1 sten for hver ende og mod V, 2 i den anden side, ingen dæksten; det midterste kammer har 1 sten for enden og i hver side, dog muligt 2 i V, og lille, noget forskudt dæksten, delvis overvokset af en mægtig bøg; det tredje, østligste kammer er polygonalt, sat af 7 sten (2 i V, 2 i N, 2 i Ø og 1 i S, hvori kammeret har åbning), afvæltet dæksten. I den sydlige dysse ses 1 kammer i SSØ-NNV, åbent i SSØ, sat af 3 sten, svær, noget forskubbet dæksten. Den sydlige dysse måler ca. 1-1,2 x 7 x 16 m og har mod Ø 2-3 randsten, mod S 12 og mod N 15. De andre dysser måler tilsammen ca. 1-1,2 x 17 x 25 m og har mod S randsten fælles med den sydlige dysse, mod Ø synes de at have 4-5 randsten, mod N 8-9 stykker. Ca. 30 sten ved foden af anlægget mod V, i en ydre række og umiddelbart herindenfor 11-12 i en indre række er antagelig et stenhegn, der skiller Katterød og Diernisse ejerlav, men som sikkert er sat af borttagne randsten til denne side. Be- vokset med enkelte store bøge, bøgepur og græs.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor3 parallelt sammenbyggede langdysser, 4,0 x 30,0 x 30,0 m. Som beskrevet i fredningstekst. Plejet og overskuelig. Let tilgængelig, med oplysende skilt. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske usædvanligt anlæg, i sig selv smukt, og også smukt beliggende under gamle bøge. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2000
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2000
Museal restaurering - Odense Bys MuseerEfter decemberstormen 1999 fortog S&N i 2000 en restaurering af 090404-26. Div. til sagen hørende beroende på Odense Bys Museer er arkiveret under j.nr. OBM 8790 Pipstorn. Langdyssen var beskadiget af tre væltede bøgetræer. Dyssen blev ryddet for krat og træer. Hullerne fra de tre rodkager blev oprenset og registreret. En knækket dæksten i kammer Ia blev skønnet at være stabil nok til at blive liggende. Den ene del blev understøttet med en af de mindre afbrækkede dele, den anden del med en tilført sten. Resten af de afbrækkede dele fra dækstenen blev lagt i kammeret. To bæresten i kammer IIb var væltet. Der blev gravet et felt bag den ene sten for at afhjælpe opretningen. Begge sten blev sat tilbage på plads. Fundne tørmure blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med forhåndenværende sten. Sten forstyrret og flyttet af rodkagerne blev forsøgt lagt tilbage i nogenlunde oprindelige positioner. Hullerne efter rødderne blev udfyldt med oprindeligt materiale. Se beretning.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links