Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401564
Sted- og lokalitetsnummer
090404-136
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPipstorn Skov. Tre sammenbyggede Langdysser, i Ø-V. I den nordlige Dysse [sbnr. 26] ses Overliggeren af 2 Kamre. I den midterste Dysse [sbnr. 135] findes 3 Kamre, alle orienteret i NS, det vestligste Kammer har 1 Sten for hver Ende og mod V, 2 i den anden Side, ingen Dæksten, det midterste Kammer har 1 Sten for Enderne og i hver Side, dog muligt 2 i V, og lille noget forskudt Dæksten, delvis overvokset af en mægtig Bøg, det tredje østligste Kammer er polygonalt, sat af 7 Sten (2 i V, 2 i N, 2 i Ø og 1 i S), hvor Kammeret har Aabning, afvæltet Dæksten. I den sydlige Dysse [sbnr. 136] ses 1 Kammer i SSØ-NNV, aabent i SSØ, sat af 3 Sten, svær, noget forskubbet Dæksten. Den sydlige Dysse maaler ca. 1-1,2 x 7 x 16 m og har mod Ø 2-3 Randsten, mod S 12 og mod N 15. De to andre Dysser maaler tilsammen ca. 1-1,2 x 17 x 25 m og har mod S Randsten fælles med den sydlige Dysse, mod Ø synes de at have 4-5 Randsten, mod N 8-9 Stykker. Ca. 30 Sten ved Foden af Anlægget mod V, i en ydre Række og umiddelbart herindenfor 11-12 i en indre Række er antagelig et Stenhegn, der skiller Katterød og Diernisse Ejerlav, men som sikkert er sat af borttagne Randsten til denne Side. Bevokset med enkelte store Bøge, Bøgepur og Græs. (Overliggeren bør lægges paa Plads, det store Træ, der vokser i et af Kamrene, bør væk, ligeledes Bøgepurret og eventuelt kan Randstenene frilægges).
1953
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2000
Museal restaurering - Odense Bys MuseerEfter decemberstormen 1999 fortog S&N i 2000 en restaurering af 090404-26. Div. til sagen hørende beroende på Odense Bys Museer er arkiveret under j.nr. OBM 8790 Pipstorn.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links