Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221664
Sted- og lokalitetsnummer
141101-132
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, orienteret NØ-SV, 24 x 12 x 2 m. I midten et stort hul, hvori rester af kammeret; orienteret NV-SØ, den SV-lige sidesten (over 2 m lang) og den NV-lige endesten står, mange mindre sten ligger indeni. Randsten: I NØ 5 meget store, alle væltede, i SØ 4 små (står) og 2 store (væltede), i SV 3 meget store (væltede) og i NV 8 ret store (3 står).

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, orienteret NØ-SV, 24 m lang, 12 m bred, 2 m høj. I Midten et stort Hul, hvori Rester af Kammeret, orienteret NV-SØ, den sydvestlige Sidesten (over 2 m lang) og den nordvestlige Endesten staar, mange mindre Sten ligger indeni. Randsten: I NØ 5 meget store, alle væltede, i SØ 4 smaa (staar) og 2 store (væltede), i SV 3 meget store (væltede) og i NV 8 ret store (3 staar).
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 24 m l. i NØ-SV., 12 m br., 2 m h., Randsten: I NØ. 5, meget store, alle væltede, i SØ. 4 smaa (staar) og 2 store (væltede), i SV. 3 meget store (væltede) og i NV. 8 ret store (3 staar). I Midten et stort Hul, hvori Rest af Kammer: Den sv.-lige Sidesten (over 2 m lang) og den nv.-lige Endesten. F.M. 1946.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,8 x 30,0 x 13,0 m. Orientering NØ/SV. Kammeret forsænket og mangler overligger(e). Plyndret: Et plyndringshul, ca. 2 x 2 m. midt i N-fod og et mindre, ca. 1 x 1 m. V for kammer. Kammer: Den SV-lige endesten bevaret samt den tilstødende bæresten i NV. Resten ligger som stort, rodet hul med mængder af mindre randsten: NV 14 (6 form. in situ), SØ 8 (4 form. in situ), SV 3 (muligvis væltede), NØ 5 (store, væltede). Ændret afsætning: Korrekt på 4 cm.-kort. I Statsskov. Senere tilføjelse: Oplysninger om beskadigelser mangler. Bevoksning: 1982: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Måler ca. 2 x 27 x 13 m. Mange sten indeni kammeret heriblandt 2 bæresten, den ene voldsomt stor men flækket. Randsten: I NØ 5 stk. i SØ 6 stk. i SV 3 stk. og i NV 10 stk. Mod SV to huller i foden efter forskubbede randsten. Højen er græsklædt.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links