6514 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312715
Sted- og lokalitetsnummer
020408-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/1 1882, propr. E. Kornerup. Langdysse, 15 x 10 m, med kammer af 4 bæresten og 1 dæksten

Undersøgelseshistorie

1864
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1864
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, fredet. 58' lang N.t.Nv-S.t.Sø, 27-28' bred. 13' fra den sydl. Ende et Kammer, Retn. Sv-Nø, i Nø en Endesten, 2 Stene paa hver Side, i Sv en Tærskelsten, 1 1/2' lavere end de andre, 1 Dæksten, 10 5/12' lang og paa det Bredeste 8 1/6' bred. Kamret er halvt jordfyldt, svagt femkantet, nærmest dog kisteformet. Indvendig: I den vestlige 3 11/12' bredt, indtil Tærskelstenen 6'3 1/2" langt. Randstene: I den sydl. Ende: 1 staaende, 3 væltede (nede ved Foden). I den vestl. Side: 2 staaende, 1 væltet. I den nordl. Ende: 3 væltede (den største 7 1/2' lang). I den østl. Side: 1 staaende, 1 væltet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 15 x 10 m, med Kammer af 4 Bæresten og 1 Dæksten.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse mål ca 18x11 m (lidt større end tidligere angivet), høj ca 2,5 m over terræn med dæksten, der rager yderligere 1 m op. Orienteret N-S. Mod S et dyssekammer med 4 bæresten og 1 dæksten? En hel del randsten er bevaret andre væltet ned/delvist tilgroet. Ligger på en skråning mod N ned mod en lavning med mose, nu losseplads, i et svagt bølget morænelandskab, ret vidt udsyn, ca 50 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Tilgroet langdysse i et åbent landskab. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links