6932 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312730
Sted- og lokalitetsnummer
020408-45
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højruin, 4 x 25 m. Siderne stejle efter afgravning og mod SV en fordybning i højsiden samt 2 store nedgravninger i højens top, den ene maget stor og dyb. I ager.

Undersøgelseshistorie

1890
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgr. 1890 af V. Boye. Heri fundet senneol. rammegrave, jordfæstegrave fra sten/bronzealder, urnegrave samt jernaldergrav.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjruin, østre Halvdel bortgravet.
1947
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest, ret uregelmæssig form, rundet grundplan, mål ca 25x25 m, højde 4 m. Siderne er flere steder meget stejle efter afgravning og mod SV en fordybning i højsiden samt 2 store nedgravninger i højens top, hvor den nordlige er ret dyb - alle af ældre dato. Op langs siderne og i området mellem denne høj og 3127.29 (mod vest) flere sten (også i dynger) samt kvasdynge, som jeg skriftligt har bedt ejeren fjerne inden vinter (traf ingen hjemme) - bor på gården S for højene. Ligger højt i bølget moræne med vidt udsyn bl.a. til Roskilde og Roskilde Fjord. Ingen adgang ca 20 m V for landevej, på dyrket mark. På journ. kortet noteret ikke fredningsværdig - jeg synes fredningsværdig - trænger til istandsættelse. Bes. 8.10.87. Kvasdynger nogenlunde fjernet. De gamle marksten er der stadig - og de lå der også i 1975 (Vebæk, Nat.Mus). Højen er delvist udgravet af Nat.Mus. i 1890. (M.B.). ** Seværdighedsforklaring ** C-høj. Bør tinglyses. M.B. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Tinglyses (F53-3543). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links