Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44117
Sted- og lokalitetsnummer
230301-20
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Sønderskov, bd. 1, bl. 1, Skelde art. 196. Langdysse. 18 m lang i Ø-V, 8 m bred, 1,50 m høj. 5 randsten for østenden, 3 for vestenden, 14 i sydlige langside, 12 i nordlige langside. I midten et kisteformet kammer uden overligger, 1,40 m langt i Ø-V, 0,75 m bredt, jord- frit i 0,75 m's dybde. Sat af 2 sten i hver langside og 1 for hver af enderne. 4 m fra vestenden ses i højningen toppen af dækstenen til endnu et kammer. I Skelde Kobbelskov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Skovens ø. Del. Se omstaaende Rids [skitse]. Længderetn. Ø-V. Højen 1,50 m. høj, 18 m lang, 10 m. bred, omsat langs Foden med en sammenhængende Række af Randsten, ialt 31, af Størrelse indtil ca. 1 m. høje og ca. 0,90 x 0,90 m., en enkelt omvæltet Randsten (Østendens no. 2 fra N.) er 1,75 m. høj (ligeledes er Vestendens nordligste Sten - omvæltet og flækket paa langs - 1,60 m. høj, men disse 2 Sten er Undtagelser, de fleste andre er betydelig mindre end det angivne Størstemaal). Der er i Østenden 6 Randsten, i Sydsiden 11, i Vestenden 4, i Nordsiden 10, nogle udvæltede af Plads, som det ses paa Skitsen (de skraverede Sten er udvæltede). Dyssens Kamre er saa godt som forsvundne: i Østenden ses endnu, nærmere Sydsiden end Nordsiden, Overdelen af en trekantet Sten, 0,75 x 0,75 m. stor, utvivlsomt en Kammersidesten, i Vestenden ses ved Midten en flad Sænkning, 2,50 x 2,50 m. stor, vistnok Lejet efter et fjernet Kammer. Dyssen er spredt bevoxet med ung Bøg. - Denne Langdysse er omtalt Soph. Müller, Sønderjyllands Stenalder S. 41 [s. 209]. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1941
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 18 m lang i øst-vest, 8 m bred, 1,50 m høj. 5 randsten for østenden, 3 for vestenden, 14 i sydlige langside, 12 i nordlige langside. I midten et kisteformet kammer uden overligger, 1,40 m langt i øst-vest, 0,75 m bredt, jordfrit i 0,75 m dybde. Sat af 2 sten i hver langside og 1 for hver af enderne. 4 m fra vestenden ses i højningen toppen af dækstenen til endnu et kammer. I Skelde Kobbelskov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor5 randsten i Ø. Som beskrevet. Sammen med 4411:6 og 8 en attraktion. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links