Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44118
Sted- og lokalitetsnummer
230301-21
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Sønderskov, bd. 1, bl. 1, Skelde art. 196. Høj, 0,75 x 8 m. I midten et dyssekammer, 1,50 m langt i N-S, 1 m bredt, jordfrit i 0,60 m's dybde. Sat af 2 sidesten i hver langside, 1 endesten mod nord, 1 sten mod syd op mod vestsiden. 1 dæksten over kammerets nordlige del. En afsprængt sten henligger op mod kammerets vestside. I Skelde Kobbelskov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj med Stengrav, i Skovens ø. Del, tæt Ø for Langdysse 20, forbundet med dennes Østende ved et Svaj. Højen er 0,75 m. høj, ca. 8 m. i Tvm. Saa godt som træfri. Spredt omsat med Randsten, ialt 8 synlige. Højen er i Ø. fladt afgravet, der ligger her et Par Stenhobe, utvivlsomt brækket op fra Højsiden. I Højens Midte ses Resterne af et Dyssekammer, der saavidt ses oprindelig har været sexkantet, en Form, der ellers synes at mangle i Sønderjylland, se Soph. Müller, Sønderj. Stenalder S. 33-34. Der er af Kamret nu kun 4 Sidesten at se, hvis Toppe alene er synlige. Kamret er helt jordfyldt. Af Overliggerne er kun et Brudstykke tilbage, det ligger over Kamrets Østside, halvt afvæltet. For Sidestenenes Stilling og Størrelse samt Overliggerens Plads se nedenstaaende Skitse [skitse]: Kamret er omtalt Soph. Müller, Sønderj. Stenalder S. 41 [s. 209]. - Fra Kamrets vesligste Sten til nærmeste Randsten i Langdysse 20 er en Afst. af 5,10 m. Bevoksning: 1984: Mos og Græs
1920
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,75 x 8 m. I midten et dyssekammer, 1,50 m langt i nord-syd, 1 m bredt, jordfrit i 0,60 meters dybde. Sat af 2 sidesten i hver langside, 1 endesten mod nord, 1 sten mod syd op mod vestsiden. 1 dæksten over kamrets nordlige del. 1 sprængt sten henligger op mod kamrets vestside. I Skelde Kobbelskov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor8 randsten. Arealet er soigneret og ryddet for ahorn, hvilket kan forårsage kraftig bregnevækst. Bevoksning: 1984: Mos og Græs
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links