Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34105
Sted- og lokalitetsnummer
170202-17
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 2 x 42 (Ø-V) x 22 (N-S) m. Ved midten et hul, 2 x 6 x 8 m. Langs nordsiden i V en lav fure, 1,5 m bred. Ved vestlige ende et hul af oval form, 0,8 x 2,5 x 4 m. I den østlige del af sydsiden en indgravning, 1 x 2 x 3 m. Intet kammer bevaret. Bevokset med bøg i "sletteskov".

Undersøgelseshistorie

1908
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse. 2 M. høj, 42 M. lang i Ø.-V., 22 m. bred i N.-S. Ved Midten er et Hul, 8 M. langt, 6 M. bredt, til Bund, hvori har været et Gravkammer, hvis Sten efter Kong Frederik VI's Befaling blev borttagne for at bruges til Gudsø Bro. Indenfor Højfoden dybe Ringgrøfter, hvoraf Randsten optagne. Ingen Sten er nu synlige. Bevokset med Bøg og Krat i Skoven "Slettespids" tæt Syd for et Engdrag (med gl. Vad?). Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1908
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdyse, 2 x 42 (ø-v) x 22 m (n-s). Ved midten et hul, 2 x 6 x 8 m. Langs nordsiden i v. en lav fure, 1,5 m bred. Ved vestlige ende et hul af oval form, 0,8 x 2,5 x 4 m. I den østlige del sydsiden en indgravning, 1 x 2 x 3 m. Intet kammer bevaret. Bevokset med bøg i "Sletteskov".
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse i "Sletteskov", orienteringen drejende mod NØ-SV. 42 m lang, selve langhøjen antaglig 16 m bred på naturlig bakke, der er 22 m bred. Bakken udenfor de 16 m kan bestå af udsmid fra hullerne i top og evt. opgravning af randsten. I øvrigt som fritekst af 1954 og nyberejsertekst af 1979 med den tilføjelse at den lave fure langs nordsiden i "vest (1954)" er suppleret af en fure, i S-siden fra midten mod Ø, ca 1,5 meter bred og ca 6 meter lang. Kan være nedgravninger fra fjernelse af randsten. NV bevokset med store bøgetræer, store stød, opvækst af forskellige løvtræer, græs, bregner og andre urter, i bøgeskov. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links