Fortidsmindet set fra vest
.
Fortidsmindet set fra syd
.
F44163.jpg
.

Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
44163
Sted- og lokalitetsnummer
090704-88
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1884 (Købt) Afmærkn.: MS (18893, ved Kapellan Hansen) Langdysse, 8 x 12,5 m, orienteret Ø-V. Kammer omsat med rand- sten. 5 bæresten, tærskelsten, ingen dæksten. 26 randsten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal rekognoscering - Langelands Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRektangulært dyssekammer i do. langhøj, 2,3 x 10,0 x 6,8 m., orienteret Ø/V. Højen omsat med ret små randsten (10 i S, 12 i N, 3 i V og 1-2 i Ø). Restaureret: Randsten rejst, højfyld opbygget, en dæksten lagt på kammeret, der er sat af 5 bæresten og 1 tærskelsten samt, SØ for denne, vistnok 1 gangsten. Bærestenene holdes parvis indbyrdes i spænd ved indsatte lægtestykker. I kammeret lidt træaffald. På højen 2 ruller rusten hegnstråd. Pænt restaureret, men af hvem ?? Ved besøg på stedet foretaget af LMR 1980 var kammeret uden dæksten, og højen iøvrigt ikke restaureret (dokumenteret ved foto i LMR). Skal denne nydeligt udførte, men uautoriserede restaurering påtales ? ** Seværdighedsforklaring ** Nyrestaureret og instruktiv. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links