Østligste kammer set fra vest
.
Vestligste kammer, set fra øst
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
44165
Sted- og lokalitetsnummer
090704-110
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1884, købt. Afmærkn.: MS 1893, ved kapellan Hansen. Langhøj, med 2 små jættestuekamre m. gang i S. Kun en en- kelt overligger bevaret og på plads. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1838
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal rekognoscering - Langelands Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøjsrest, ca. Ø/V-orienteret, i ældre tid afpløjet i begge ender. 1 randsten, ret lille, i S-lige langside nær SØ-hjørne. 2 kamre: V-lige kammer: Polygonalt (nærmest ovalt), sat af 9 bæresten af vekslende størrelse, vistnok alle stående oprejst in situ. Åbning mod S, hvori en stående, høj tærskel- (eller dør-) sten. I kammeret 2 (rester af) nedvæltede dæksten. Indvendig måler kammeret 3,0 (Ø/V) x 2,3 m. Ø-lige kammer: Nærmest ovalt jættestuekammer, orienteret Ø/V. 1 bæresten mangler i Ø-enden, 9 forefindes. 1 dæksten in situ over Ø-enden, på dens spidse top 8-10 skåltegn. Gang vistnok mod S nær SØ-hjørnet, hvor 1 eller 2 gangstens oversider anes i græsset. Indv. mål 4,0 x 2,5 m. En sti i marken forbinder nærværende anlæg med 4416:4. Det synes, som om adgang til disse to smukke oldtidsminder toleres af lodsejeren. Om muligt bør adgangen tinglyses. Jvf. iøvrigt kommentarer vedr. 4416:4. Ejeren fortæller, at han hvert år selv anlægger stierne omkring de to høje. Han synes ikke afvisende overfor tanken om en tinglyst adgangsklausul. Denne bør fremmes, da ejeren i løbet af få år må forudses at afstå ejendommen p.g.a. alder. HASTESAG! Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil med 4416:4, jvf. iøvrigt seværdighedsforklaring til denne. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links