Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28294
Sted- og lokalitetsnummer
010411-11
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, orienteret i Ø-V, ca. 14 m lang, ca. 6,0 - 7,6 m bred, med 2 dyssekamre, begge uden dæksten. Nær vestenden et lille i Ø-V orienteret kammer, - Rektangulært, ca. 1 x 0,5 m, 4 sidesten. Nær østenden et andet rektangulært kammer, orienteret i N-S, ca. 2,5 x 4/5 m, med 4 sidesten. 15 rand- sten, hvoraf 5 mod N, og 3 mod S er opretstående. Mod vest en del store kampesten, der måske stammer fra et ryddet kam- mer. NMI: Bør restaureres!

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordligst i Skoven, ved Mosen "Fandens Hul", ligger en meget ødelagt Langdysse som Vest-Nordvest til Øst-Sydøst er 44' lang, Breden udgjør: ved den sydøstlige Ende 20', ved den nordvestlige Ende 19' og over Midten 24'. - 7' fra den sydøstlige Ende, 8 1/2' fra den sydlige Side og 4 1/3' fra den nordlige Side staaer et kisteformet Kammer i Retning Nord til Nordøst-Syd til Sydvest, de lange Sider bestaae hver af een Steen, den nordlige Endesteen er væltet noget bort, den sydlige Endesteen staaer langs den vestlige Side og som Fortsættelse af denne. Den østlige Side er 8' lang, den vestlige 6' lang, Endestenene ere hver 2 1/2' lange. Der er 15 Randstene, hvoraf 4 paa Nordsiden og 3 paa Sydsiden ere opretstaaende. Udenfor den vestlige Ende ligge 4 større Stene i Uorden, rimeligviis af et ryddet Kammer. (Efter en Skizze af E. Rondahl).
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, orienteret i Ø-V, ca. 14 m l., ca. 6,0-7,6 m br., med 2 Dyssekamre, begge uden Dæksten. Nær Vestenden et lille i Ø-V orienteret Kammer, rektangulært, ca. 1 x 1/2 m, 4 Sidesten. Nær Østenden et andet rektangulært Kammer, orienteret i N-S, ca. 2 1/2 x 4/5 m, med 4 Sidesten. 15 Randsten, hvoraf 5 mod N og 3 mod S er opretstaaende. Mod V en Del store Kampesten, der maaske stammer fra et ryddet Kammer.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links