Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28295
Sted- og lokalitetsnummer
010411-12
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, orienteret i N-S, ca. 32 m lang, 7 - 8 m bred, meget forgravet, med 3 dyssekamre. Det nordlige, med 4 side- sten, ingen dæksten, er rektangulært, ca. 1,2 m x 0,65 m, (i S-N). Henimod dyssens midte findes et i N-S orienteret kammer, ligeledes rektangulært, med 3 sten og en tærskel-sten, ca. 1,5 x 0,7 m. Af det sydlige kammer, der også har været rektangulært, er kun bevaret 2 sidesten. Bevokset med bøge- pur, ligesom der findes mange stubbe af store træer

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, som fra Nord-Syd er 100' lang, ved den sydlige Ende er den 25', over Midten 23 1/2' og ved den nordlige Ende 22' bred. Høien er indenfor Randstenene meget forstyrret, men har endnu 3 Steenkister. Den nordligste af disse er 3 3/4' lang Nord-Syd og 2' bred, den ligger 16' fra den nordlige Ende. Syd for den er en Udgravning der tyder paa, at her har været en Gangbygning. 17' fra den nordlige Steenkiste staaer en Kiste, der er 4 3/4' lang Vest-Øst og 2 1/4' bred, i den østlige Ende har den en Tærskelsteen, som er 1 5/12' lavere end Sidestenene, Kisten synes at være 3 1/2' dyb. Den sydligste Kiste staaer 23' fra den mellemste. 25 Randstene. (Tegnet af E. Rondahl).
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, orienteret i N-S, ca. 32 m l., 7-8 m br., meget forgravet, med 3 Dyssekamre. Det nordlige, med 4 Sidesten, ingen Dæksten, er rektangulært, ca. 1,2 x 0,65 m (i S-N). Henimod Dyssens Midte findes et i N-S orienteret Kammer, ligeledes rektangulært, med 3 Sten og en Tærskelsten, ca. 1,5 x 0,7 m. Af det sydlige Kammer, der ogsaa har været rektangulært, er kun bevaret 2 Sidesten. Bevokset med Bøgepur, ligesom der findes mange Stubbe af store Træer.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links