Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
452518
Sted- og lokalitetsnummer
070619-22
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/2 1890, R.V. Neergaard. Skænket til fredning. Afmærkn.: MS 1891 Langdysse, 10 x 6 m; ingen jordhøjning. Kammer af 3 bæresten og dæksten, støttet af en indkilet sten. Randsten: V 3, S 7, Ø 3, N 8. Restaureret 1948. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkammer med Overligger, paa hvilken mange skaaldannede Fordybninger, - i en langagtig firsidet Indfatning af store Stene, Nordvest-Sydøst. Kammeret er sammenstyrtet. Dyssen ligger paa en Skraaning og temmelig fladt, uden Jordhøi. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Jvf. N01, TOP j.nr. 89/50].
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 10 x 6 m, ingen jordhøjning. Kammer af 3 bæresten og dæksten, støttet af en indkilet sten. Randsten: vest 3, syd 7, øst 3, nord 8. Restaureret 1948. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Beskrivelse. Langdysse med 1 kammer. Anlægget har ingen jordhøj. Dyssen er restaureret i 1948. Den fremtræder med en jævn og fin række randsten. Dens form (randstensrammens) er rektangulær. Mellem hver randsten, der står jævnt og præcist er ca 1/2 m til 0,30 m. Anlæggets orientering: VNV-ØSØ. Mål: Taget på randstens yderside: Bredde i øst: 5,20 m. Bredde i vest: 5,20 m. Længde: 10,50 m. I alle 4 hjørner er der sten, som markerer langsidens forløb lidt ud over kortenderne (som det er så almindeligt på Flintinge - å kanten). Disse sten er vendt i samme retning som langsidernes sten og virker derfor markante. Randstens antal: VNV: 3 stk. + hjørnesten. SSV: 5 sten. ØSØ: 3 stk. + 2 hjørnesten (den midterste er her - som f.eks. på sb. 17 (fredningsnr. 45250008) - stor og markant i forhold til resten): Har anlægget måske før restaureringen været trapezformet? NNØ: 6 sten. Kammer: 4 meter fra ØNØ-enden er 1 stort kammer, d.v.s. 7 meter fra VNV-enden (målt til kammers midtpunkt). Kammeret er Querlieger. Bygget af 3 bæresten hviler/er den støttet af enkelte sten (sikkert fra restaureringen). Indre mål: 1,75 x 0,60-0,75 meter. Dækstenens overflade er ca 1,60 meter over højfod. På dækstenens nordende er mange skålgruber at se. . FM forefindes. Indenfor stenrammen: 5 større, løse sten henligger her. Ligeledes et par sten på kammerets bund. Tilstand: Virker lidt slikket - vel som følge af restaurering. Bevoksning: Risbøg skyder op i lysningen, hvor anlægget er. Gør det uoverskueligt. Beliggenhed: Ligger på nordlige kant af sumpet engområde. ** Seværdighedsforklaring ** Stateligt og instruktivt, omend det virker restaureret. 3* - om risbøg ryddes. Stenrammen har egnstypiske træk. Instruktiv beliggenhed hvor flere biotoper støder sammen. Skovbevoksningen har dog sløret dette forhold. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkMinimum 55 skåltegn på dæksten. Minimum 7 skåltegn på sten 1 m vest for kammer. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links