Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442558
Sted- og lokalitetsnummer
070609-95
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/10 1895 (C.C.S. Rosenørn-Lehn) Langdysse, 21 x 7,5, 3/4 m høj. 9 m fra vestenden kammer af 3 bæresten og afvæltet dæksten med 8 skålgruber. 16 m fra vestenden kammer af 3 bæresten og afvæltet dæksten med 15 skålgruber. Randsten: N 1, Ø 2, S 1, V 3. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(113) Noget forstyrret Langdysse med to Grave, langagtig firsidede Stenkamre, som ere ufuldstændige. Paa Dyssen nogle større Stene med Skaaldannede Fordybninger, de have maaske været Overliggere. Bevoksning: 1981: Mos, Græs og Løvtræer
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 21 x 7.50 m, 0,75 m høj. 9 m fra vestenden kammer af 3 bæresten og afvæltet dæksten med 8 skålgruber. 16 m fra vestenden kammer af 3 bæresten og afvæltet dæksten med 15 skålgruber. Randsten: nord 1, øst 2, syd 1, vest 3. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Beskrivelse: Ø-V vendt langdysse med ujævne sider og overflade. En del randsten er borte. Rester af 2 kamre ses i højen. Højen: 7,5 x 21 x 1 m. (højden er målt fra lave V-lige terræn). Af randsten er synlige mod Ø: 2 stk., N: 1 stk., V: 1 stk., S: 1 stk. Men der er ar efter flere. Kamre: Begge parallellieger. Det ene er 5 m. fra Ø-enden: (I). Indre mål: Ca. 1,1 m. langt, 0,5 m. bredt. Byggematerialer: 2 svære bæresten i siderne, mod Ø 1 endesten. Dæksten af lagdelt rød stenart ligger skudt Ø-over. Ligger på jordhøjen. Det andet er 11 m. fra Ø-enden: (II). Mål: Af dimension i stil med det første kammer. Byggematerialer: 4 bæresten (de 2 endesten og ene sidesten, den S-lige, in situ). Den anden sidesten er trukket op og ligger på højflade. Dækstenen er skubbet af og ligger N for udenfor randstenene. P.g.a. mosbevoksning er skålgruber på begge dæksten kun svagt synlige. Listens beskrivelse virker korrekt (15 skålgruber kammer I, 8 kammer II). Beskadigelser: Se Beskrivelse. Tilstand: Træbevokset (løv). Noget kvas ligger på højen. Noget forfaldent anlæg p.g.a. manglende randsten, men af kamrene er så meget tilbage, at de giver indtryk. Beliggenhed: Lige V for skovvej og synlig herfra. V for anlægget falder terrænet ned mod lavning og sump (fredningsnr. 4425:1, sb. 37). ** Seværdighedsforklaring ** Synlig fra skovvej. P.g.a. henkastet kvas og af at skovbevoksning ikke tager hensyn til anlægget, er det ikke særlig seværdigt. Bevoksning: 1981: Mos, Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skåltegn: Østlig dæksten ca. 40. Vestligt dæksten: 1 synlig, øvrige 7 under mos.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links