Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432612
Sted- og lokalitetsnummer
070113-2
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse med længderetning Ø-V; stærkt beskadiget. Jordhøj- ningens længde ca. 40 m, bredde ca. 12 m. Noget ujævn over- flade med enkelte sten stikkende frem hist og her. Ca. 7 m fra Ø-enden er der en flad sænkning i ryggen, diam. ca. 2,50 m. Lidt V for ryggens midte en flad sænkning, diam. ca. 1,50 m. Omkring dyssens vestlige halvdel er bevaret nog- le randsten på plads, nemlig 5 i hver side; den østligste af stenene i N-siden er afkløvet. Bredden fra randsten til randsten er 5-6 m. Nordligst i dyssens Ø-ende findes en stør- re gravning, hvori en stor sten, kløvet i 2 dele, samt en væltet randsten. - Ca. 5 m fra V-enden ses toppen af 2 sten, muligvis dyssens vestlige endesten. Mellem 1.-2. og 2.-3. sten fra Ø i S-siden og mellem 3.-4. og 4.-5. sten fra V i N-siden ligesom omkring sidstnævnte sten ses spor efter gravninger. - Beplantet med enkelte ahorn og bøge, i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Sullerup Skov). - Langdysse, ganske ødelagt, tæt bevokset med Ungskov og meget vanskelig tilgængelig. Dens Længde, med Længderetning Ø-V, synes at have været omkring 35 m. Bredden er 5-6 m. I østre Ende en større Udgravning, hvori en stor, kløvet Sten, formentlig Dæksten fra et ødelagt Kammer. Omkring den vestre Ende er nogle Randsten bevarede paa Plads, 5 ved søndre, 4 ved nordre Side. [Jvf. tekst til sb.0C]. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med længderetning ø-v, stærkt beskadiget. Jordhøjningens længde ca. 40 m, bredde ca. 12 m. Noget ujævn overflade med enkelte sten stikkende frem hist og her. Ca. 7 m fra ø-enden er der en flad sænkning i ryggen, diam. ca. 2.50 m. Lidt v. for ryggens midte en flad sænkning, diam. ca. 1.50 m. Omkring dyssens vestlige halvdel er bevaret nogle randsten på plads, nemlig 5 i hver side, den østligste af stenene i n-siden er afkløvet. Bredden fra randsten til randsten er 5-6 m. Nordligt i dyssens ø-ende findes en større gravning, hvori en større sten, kløvet i 2 dele, samt en væltet randsten. Ca. 5 m fra v-enden ses toppen af 2 sten, muligvis dyssens vestlige endesten. Mellem 1.-2. og 2.-3. sten fra ø. i s-siden og mellen 3.-4. og 4.-5. sten fra v. i n-siden lige omkring sidstnævnte sten ses spor efter gravninger. Beplantet med enkelte ahorn og bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSullerup Skov. Langdysse, orienteret i Ø-V., ujævn. Indvendig bredde ca 6 m. I S langside 10 stene, hvoraf 1 i det V hjørne, synes at stå in situ, ligeså 4 stene i den N langside. Gamle nedgravninger og sænkninger er svære at se i detaljer. Sænkningerne omtrent i centrum ses dog, ligså en større sænkning nordligt i højens Ø ende. Her er også lidt nyere skader af køre- eller slæbespor, der har skåret sig ned i højen og ødelagt højen temmelig meget. Stenene ser her ikke ud til at ligge in situ. En rodvælter har desuden trukket en ca 0,3 m stor sten op. Også højens V ende skæres af et køre- eller slæbespor, og de på blåt kort nævnte randstene ligger ikke alle in situ længere. En 0,5x1 m stor sten ligger løst oven på marken udenfor højens NV hjørne. Bevokset med ahorntræer, krat og græs. Mål: 0,6x12x6 m. Film: 003:31:32 (overstreget). Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRandsten: 8 i N heraf er den østligste ikke in situ, 9 i S og 2 mulige i V.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links